วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552

เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินชาวบ้านจะอยู่อย่างไร

ข่าวรัฐบาลเตรียมจะยกเลิกกฎหมายฉุกเฉิน ทหารก็ต้องกลับกรม กอง ไม่อาจมาดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้อีก จึงมีความเป็นห่วงในความปลอดภัย เพราะขนาดมีประกาศฉุกเฉิน นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯ ยังถูกลอบยิง แล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไร?

บ้านเมืองมีพระสยามเทวาธิราชคอยปกป้องดูแล คนไทยทั้งประเทศล้วนตั้งความหวังว่าบ้านเมืองของเราจะกลับสู่ความสงบสุขได้

แต่ความหวังจะเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยความพร้อมใจของทุก ๆ ฝ่าย มิฉะนั้นแล้วเหตุรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอีก การลอบยิงนายสนธิ เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซ้ำเติมความรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในบ้านเมือง ซึ่งเป็นอันตรายมาก เพราะเมื่อความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วคงไม่เกิดเฉพาะในประเทศ คงเกิดกับนักลงทุนต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ

การใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น เมื่อสถานการณ์ปกติแล้วก็ต้องเลิกอยู่ดี โดยเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ปกติแล้วหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาจากความเป็นจริงเป็นหลัก ไม่ใช่พิจารณาจากแรงกดดันของนักธุรกิจหรือนักวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเฉพาะหน้า โดยไม่คำนึงถึงระยะยาวว่าถ้าความไม่สงบยังดำรงอยู่ ยิ่งทำการค้าขายก็ยิ่งเสียหายหมด จึงต้องตระหนักให้เพียงพอ ถ้ารัฐบาลมีความเข้าใจในการบริหารอำนาจและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างถ่องแท้ ก็ต้องเตรียมการรองรับการเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ อาทิเช่น อาจตั้งหน่วยงานในรูปคณะกรรมการเฝ้าระวังหรือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ใช่รอจนเหตุการณ์บานปลายแล้วค่อยเข้าแก้ไขเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็จะเกิดความเสียหายมาก

แต่จะคิดอ่านทำกันอย่างไรเป็นเรื่องในหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล เราเป็นชาวบ้านก็ได้แต่ออกความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไปตามประสา ท่านจะฟังหรือไม่ก็ไม่รู้ ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าถ้าจะเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วรัฐบาลจะเตรียมการอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุร้ายและทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ มีความสงบสุข

สำหรับประชาชน ยังคงอยู่ในอาการอกสั่นขวัญหาย ก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอง และไม่มีทางไหนดีเท่ากับรวมตัวกันช่วยกันดูแลชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ช่วยกันทำให้ทุกชุมชนทุกท้องถิ่นมีความสงบ มีความสุข มีความปลอดภัย หากทำกันได้ทั่วทั้งประเทศก็จะช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขได้

ไม่มีความคิดเห็น: