วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

เปิดเว็บไซต์"ทักษิณ"จ้างล็อบบี้ยิสต์ถล่มไทย


เว็บไซต์ OpenSecrets.org
โดยโครงสร้างการทำงานของ OpenSecrets.org มีสามลักษณะสำคัญ คือ nonpartisan, independent และ nonprofit. "ไม่เกี่ยวพันกับพรรคการเมืองใด เป็นอิสระและไม่แสวงหากำไร"

ดังนั้น OpenSecrets.org จึงเป็นหนึ่งในกลไกเอกชนอิสระของสังคมประชาธิปไตยที่ตรวจสอบรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินของนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ทั้งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยกับที่มีทีมทำงานเพื่อขุดคุ้ยเบื้องหน้าเบื้องหลังของการใช้เงิน

เว็บไซต์ OpenSecrets.org ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไปว่าจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตัวพ.ต.ท.ทักษิณ

โดยข้อมูลที่เปิดเผย คือ

บริษัท Baker Botts LLP (80,000 เหรียญ หรือประมาณ 2.8 ล้านบาท)

และบริษัท BGR Holding (920,000 เหรียญหรือ 32 ล้านบาท)

เว็บไซต์ OpenSecrets.org จะมีรายละเอียดของการว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์สหรัฐ ในทุกแง่มุมรวมทั้งคนว่าจ้างที่ชื่อ Thaksin Shinawatra และบริษัทสหรัฐฯ ที่ได้รับเงินจากอดีตนายกฯ ไทยคนนี้เพื่อทำการ "lobby" ให้เป็นการส่วนตัว