วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

"สมศักดิ์"สวมวิญญาณชาวนาจวก"ทักษิณ"คิดขายชาติ


เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศเดินหน้าต่อต้านแนวคิดอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ชักนำนักลงทุนประเทศดูไบ มาร่วมทุนตั้งบริษัททำนาโดยให้ชาวนารับจ้างในราคาไร่ละ 5 พันบาท

นอกจากนั้น นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดที่จะชักชวนนักลงทุนต่างชาติมาปลูกข้าวในไทยถือว่าเป็นแนวคิดของการ "ขายชาติ" กระทรวงเกษตรฯไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านถึงที่สุด เพราะการเกษตรเป็นวัฒนธรรมที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ทุกครั้งที่ชาติและสังคมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรเท่านั้นที่ช่วยรักษาชาติไว้
"ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นสิ้นไร้ไม้ตอก ขนาดที่ต้องพึ่งต่างชาติมาลงทุนทำนาให้ ถ้ามองไม่เห็นความสำคัญของภาคการเกษตร แถมยังชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน กระทรวงเกษตรฯขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง อย่ามองแง่ธุรกิจ ผลประโยชน์เท่านั้น จะทำให้ความเป็นชาติ พินาศ สลายไปอย่างแน่นอน อยากให้ทุกคนที่มีแนวคิดดังกล่าวน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมบ้าง ว่าจะคิดรักษาชาวนาไว้อย่างไร อย่าคิดเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
ยิ่งมองเห็นรูปแบบวิธีคิดแล้ว เป็นการทำลายล้างชาวนา และเกษตรกรให้หมดไปจากแผ่นดิน มีอย่างที่ไหนจะรวบรวมเอานักวิชาการและเกษตรกรไปรับจ้างปลูกข้าวไร่ละ 5 พันบาท ไม่คิดถึงหัวอกชาวนาไม่มีที่นาของตนเองจะทำบ้างหรือ กว่า 62%ในพื้นที่ภาคกลางต้องเช่านาทำ ต่อไปเจ้าของที่ดินก็ไล่ชาวนาออกไป แล้วไปจ้างพวกนี้มาทำนาให้ไร่ละ 5,000 บาท ชาวนาจะอยู่ที่ไหน ใครจะรักษาชาวนา การชวนชาวต่างชาติมาลงทุน ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคอื่นๆ มีอีกเยอะ อย่ามาทำลายภาคการเกษตรเลย"
อย่างไรก็ตามยังมีกฎหมายที่คุ้มครองอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพสงวนอยู่ ถ้ากระทรวงเกษตรฯ ไม่ร่วมมือก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งการจะยกเลิกกฎหมายได้นั้น ต้องนำเข้าสู่สภา ตนก็อยากจะดูว่าเมื่อ เวลานำเข้าสู่สภาแล้วผู้แทนราษฎรคนไหนจะยกมือสนับสนุน แล้วก็จะได้รู้กัน ทำไมเมื่อก่อนนี้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีถึงไม่มาคิด และวันนี้ประเทศที่จะมาลงทุนปลูกข้าวเป็นประเทศมหาเศรษฐีทางน้ำมัน รู้ว่าวิกฤตโลกกำลังเกิดจากการขาดอาหาร ทำไมถึงคิดช้า