วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

ก้าวย่างสู่ปี่ที่ 4

ณ ที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับนิตยสารข่าวแนววิเคราะห์เจาะลึกที่เนื้อหาไม่เหมือนใคร
กับก้าวสำคัญ
ก้าวที่เรากำลังจะเดินไปสู่ที่ปี 4
เร็วๆ นี้