วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

"วิชา"ชี้3รัฐมนตรีไม่ผิดกฎหมายป.ป.ช.


หมวดข่าว : การเมือง

โดยทีมข่าว : รัฐสภา

"วิชา" ระบุ 3 รัฐมนตรีโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบกลางปี 2552 อาจไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพียงแต่ผิดมารยาท คาด ป.ป.ช.พิจารณาเบื้องต้น 5 ก.พ.

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ยื่นให้ป.ป.ช. สอบ 3 รมต. ว่า เมื่อยื่นเรื่องมาที่ ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. หรือไม่ หากมีอำนาจก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการ

ทั้งนี้ส่วนตัวเขามองว่า ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีอำนาจเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องนี้ได้ดีที่สุด โดยนักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องเอง

"กรณีดังกล่าวไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ถึงผลที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวว่า จะมีผลอย่างไรและมีบทลงโทษอย่างไร นอกจากนี้กฎหมายของ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้ระบุบทลงโทษกรณีดังกล่าวไว้ด้วยว่า จะต้องลงโทษอย่างไร สำหรับการนำเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาเบื้องต้นคาดว่า ในการประชุม ป.ป.ช.วันที่ 5 ก.พ. น่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาหารือ"

นายวิชา กล่าวว่า ป.ป.ช.คงดูว่า อยู่ในข่ายอำนาจหรือไม่ และคงมองที่ประเด็นการเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ต้องดู 2-3 เรื่องคือ ถ้ากฎหมายต้องการเอาผิดจะเขียนไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบฯว่าด้วยป.ป.ช.มาตรา 100-103 ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดทางอาญาก็จะเป็นเรื่องผิดจริยธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การตำหนิ การถูกถอดถอน กระบวนการที่ ป.ป.ช.จะพิจารณาคงต้องดูรายละเอียดตรงนี้ว่า เป็นเรื่องทางจริยธรรมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคดีอาญา ต้องไม่ลืมว่าอำนาจของป.ปช.จะพิจารณาได้ต้องเป็นเรื่องความผิดทางอาญาเนื่องในการกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบ

"ผมมองว่า กรณีนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญา แต่โดยมารยาทอาจจะผิดมารยาท อีกทั้งรัฐธรรมนูญเขียนไว้เฉพาะในมาตรา 177 แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องพ้นตำแหน่งหรือมีความผิดอย่าง"

ไม่มีความคิดเห็น: