วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

พันธมิตรยันไม่ยึดติดสูตรการเมืองใหม่


พันธมิตร ระบุสูตรการเมืองใหม่ไม่ตายตัว แค่เสนอให้ไปคิด "จำลอง ชี้ รัฐบาลตั้ง นปช. ที่เคยไปด่า "ป๋าเปรม" เป็นโฆษกรับบาลไม่เหมาะ เผย ป๋าไม่ด่าแต่จำแม่น


โมเดลการเมืองใหม่ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมและสัมมนาเรื่องการเมืองใหม่ ครั้งที่ 3 ทำใหได้โมเดลการเมืองใหม่แล้ว คือ ระบบรัฐสภา ให้มีสองสภา คือ 1.สภาผู้แทนราษฎร โดยมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 400 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งจะมาจากการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตพื้นที่ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมาจากกลุ่มสาขาอาชีพ ซึ่งการสรรหาจะต้องให้ความเท่าเทียมระหว่างชาย-หญิง 2.สมาชิกวุฒิสภา ให้คงไว้ในรูปแบบเดิม คือ มีต้องจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 คน และการสรรหาจำนวน 74 คน


นอกจากนี้ ต้องมีการจัดตั้งสภาประชาชน ขึ้นมาทำหน้าที่ให้ความรู้ และพัฒนาความเข้าใจในเรื่องการเมือง รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในเรื่องหลักการประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเราพบว่าการเมืองในระบบเก่าประชาชนส่วนใหญ่ของประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการเรื่องของการเมืองอย่างมาก


ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายหมายการเลือกตั้ง ให้เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต รวมทั้งจะต้องดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริตการเลือกตั้งอีกด้วย


งดการแจกใบเหลือง ให้เหลือเพียงการแจกใบแดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเห็นควรให้มีการตั้งศาลเลือกตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง


แนวทางการแก้ไขการทุจริต และคอร์รัปชั่น อาทิเช่น ประชาชนพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งสามารถที่จะยื่นเรื่องฟ้องศาลได้โดย ให้สินบนแก่ประชาชนในการนำจับการทุจริต และคอร์รัปชัน เมื่อคดีสิ้นสุดให้ขึ้นบัญชีดำทางการเมืองกับนักการเมืองที่กระทำการทุจริต รวมทั้งให้ดำเนินคดีทางอาญาจนถึงที่สุด ให้ข้าราชการระดับสูงจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นประจำทุกปี เป็นต้น


พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และ นายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรได้ร่วมแถลงข่าววันนี้ ว่า ความเห็นของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นจำนวน ส.ส. หรือที่มาของ ส.ส. ก็ยังไม่ใช่สูตรที่ตายตัว โดยแต่ละภาคส่วนก็อาจจะนำความเห็นนี้ไปคิดต่อ รวมไปถึง รัฐบาลที่เราจะไม่นำเสนอโดยตรงต่อ แต่หากรัฐบาลได้ตั้ง ส.ส.ร. 3 ขึ้นมา และเห็นข้อเสนอของพันธมิตร ก็อาจจะนำไปใช้ก็ได้ โดยในวันอาทิตย์ที่ 5 .ต.ค. 14.00-18.00 น. พันธมิตร จะจัดการสัมมนาเรื่องการเมืองใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
นายพิภพ กล่าวต่อว่า พันธมิตรไม่ได้คัดค้าน ส.ส.ร. 3 เป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายเห็นว่าการเมืองเก่าเดินต่อไปไม่ได้ รัฐบาลก็ทำของรัฐบาลไปส่วนพันธมิตรก็ทำของพันธมิตรไป


อย่างไรก็ตามเราก็ยังสงสัยว่าการที่รัฐบาลจะปฏิรูปการเมืองจะทำอย่างไร เพราะรัฐบาลต่างหากที่ต้องเป็นผู้ถูกปฏิรูปไม่ใช่ผู้ปฏิรูปเสียเอง อีกทั้ง เราก็มั่นใจว่านักการเมืองคงต้องคัดค้านแม้จะไม่แสดงออกเพราะการเมืองใหม่นั้นค่อนข้างบีบนักการเมือง
ส่วนการจัดหารือในวงกว้างมากกว่านี้ โดยเชิญนักวิชาการที่เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้ามร่วมด้วยได้หรือไม่ พล.ต.จำลอง กล่าวว่า การสัมมนาของเราก็เปิดกว้างคนที่มาร่วมหลายคนก็ระบุว่าไม่ได้เป็นพันธมิตร แต่เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเมืองเก่า และองค์กรอื่นก็สามารถที่จะนำไปสัมมนาต่อได้ แม้แต่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งาติ (นปช.) ก็สามารถทำไปจัดได้เช่นเดียวกัน

ต่อกรณีที่รัฐบาลอาจจะตั้งคนของ นปช. เป็นโฆษกในรัฐบาลนั้น พล.ต.จำลองกล่าวว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปพล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี แล้วหากมาตั้ง คนของ นปช. ที่เคยไปบุกด่า พล.อ.เปรม ถึงหน้าบ้านนานกว่าหกชั่วโมงจะเหมาะสมหรือไม่ พล.ต.จำลอง ในฐานะที่เคยอยู่กับพล.อ.เปรม มานาน บอกว่า พล.อ.เปรม เป็นคนที่จำแม่น ไม่เคยลืมแต่ท่านจะม่พูด อย่างมากก็บ่นกับคนใกล้ชิด และท่านคงไม่ต่อสายไปหา นายสมชาย พล.อ.เปรม แค่ด่าคนอื่นเลวยังไม่ทำเลย เต็มที่ก็บอกว่าแย่

ไม่มีความคิดเห็น: