วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

รมว.กลาโหมลั่นจะนำทหารให้ประชาชนไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยจะมุ่งมั่นให้ทหาร เป็นทหารที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน


นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม แถลงว่า วันนี้ (29 ก.ย.) ถือเป็นวาระแรกหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรม.กลาโหม จึงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารระดับสูง รู้สึกว่ามีความอบอุ่น


ทั้งนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา


นายสมชาย กล่าวว่า ต่อไปจะร่วมมือกันทำงานเพื่อการพัฒนาทุกส่วนในกระทรวงกลาโหม ไม่ว่าจะเป็นส่วนขึ้นตรงหรือเหล่าทัพ คิดว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และคิดว่าจะมุ่งมั่น พัฒนากระทรวงกลาโหม มุ่งมั่นให้ทหารของเราเป็นทหารที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน


ส่วนในฐานะรมว.กลาโหม จะเน้นนโยบายด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ นั้น นายสมชาย กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องของการเอาใจหรือไม่เอาใจแต่เราพูดในหลักการว่า เมื่อมาอยู่ในกระทรวงกลาโหมดูแลกระทรวงนี้ ก็มีความมุ่งมั่นใจการพัฒนาทั้งระบบและทหารก็เป็นหน่วยงานที่ต้องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยึดถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน เขาก็ต้องให้การสนับสนุนงานของกระทรวงกลาโหม กองทัพที่ดูแลความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเรา


ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมาถือว่าทหารวางตัวมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อถือของประชาชนหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ทหารก็มีเกียรติมีศักดิ์มาตลอดเราก็ต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านไว้

ไม่มีความคิดเห็น: