วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

ใครทำไม่ดีต่อสถาบัน มักมีอันเป็นไป

หมวดข่าว : สัมภาษณ์
โดย : กองบรรณาธิการ
นายอำพน เสนาณรงค์ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อชาติและประชาชนชน” เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552 ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน จ.นนทบุรี ความตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะที่มีการโฟนอินอะไรต่ออะไรมา
ดังนั้นในฐานะองคมนตรีจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การมาพูดอะไรในที่ชุมนุมชนจึงต้องมีความระมัดระวัง ทั้งการใส่เสื้อสีต่างๆ หรือการพูดในเนื้อหาอะไร ดังนั้นอะไรที่ได้ยินมาจึงไม่กล้าที่จะนำข้อมูลใหม่ๆ มาเล่าได้ เพราะไม่สมควรที่จะมาเล่าในที่ชุมนุมชน
ปัจจุบันความขัดแย้งของข้าราชการการเมืองต่อข้าราชการการเมือง ความขัดแย้งของข้าราชการประจำต่อข้าราชการประจำ และความขัดแย้งของข้าราชการการเมืองต่อข้าราชการประจำมีจำนวนมาก และความขัดแย้งส่วนใหญ่ สาเหตุที่วิเคราะห์กันเกิดขึ้นจากปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดมาช้านานจนกลายเป็นประเพณีไทย จะมากจะน้อยแล้วแต่ฝ่ายบริหารที่เข้ามาบริหารบ้านเมือง และมักเกิดขึ้นในกระทรวงหรือกรมที่มีอำนาจสูง มีความสำคัญทางการเมือง มีงบประมาณ มีเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างจัดทำโครงการขนาดใหญ่ เมื่อมีเงินก็ต้องมีตำแหน่งสำคัญๆ โดยเฉพาะการติดต่อนายที่ส่วนมากจะเป็นนักการเมือง จนนำมาสู่การกล่าวหาทางการเมือง และเป็นการกล่าวหาที่เสื่อมเสีย
รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 259-280 และพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในหมวด 5-11 มาตรา 28-129 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการสามารถนำมาปฏิบัติ ทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจ การกระทำที่ขัดต่อประโยชน์ของชาติ รวมถึงการดำเนินคดีอาญาและจริยธรรมทั้งข้าราชการและนักการเมือง ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ข้าราชการสามารถนำมาอุทธรณ์หากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนักการเมือง และสมาคมข้าราชการพลเรือนต้องช่วยกันสร้างข้าราชการให้มีคุณธรรม ให้มีวินัย เพื่อไม่ให้ข้าราชการบางคนอยู่ในสภาพพายเรือให้โจรนั่ง
"เป็นที่โชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชน ในใจผมเชื่อเสมอว่าหากใครทำไม่ดีต่อสถาบัน คนเหล่านั้นมักจะมีอันเป็นไป เช่น เหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน เป็นต้น เพราะผมเคารพบูชาพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระประมุข เป็นจอมทัพไทย ทรงใช้พระราชอำนาจเพื่อปวงชนชาวไทย และพระองค์ก็ไม่เคยล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญเลย”
จากนั้น นายอำพล ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือม็อบเสื้อแดง ที่มีการปราศรัยโจมตีองคมนตรี ว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด แต่ละคนคิดได้แตกต่างกัน และก็มีสิทธิ์ที่จะพูดโดยเสรี ไม่มีใครไปห้ามได้ แต่ต้องเอาข้อเท็จจริงไปศึกษาดูแล้วทุกคนจะเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: